Tel.: +380 50 390 85 02, +380 67 111 80 40

Address: Odessa, Evreyskaya str., 26